Hartelijk dank !

0
3551

Naar aanleiding van het tweede besluit van het Hof van Den Haag krijg ik gelijk in de zaak tegen de gemeente Rotterdam (deze sluit een procedure tegen zowel de universiteit als tegen de stad). Ik wil daarom van harte iedereen die mij intellectueel, spiritueel en financieel ondersteund heeft bedanken in mijn zoektocht naar rechtvaardigheid. Deze twee rechterlijke uitspraken beklemtonen twee realiteiten met betrekking tot de algemene sfeer in het Westen ten opzichte van de islam. De context van veralgemeende verdenking laat het toe dat bepaalde instellingen (publiek- of privaatrechtelijke) beslissingen nemen zonder eerbied voor de rechten van de moslims met betrekking tot hun loopbaan en hun vrijheid van geweten of meningsuiting. Mijn zaak is, in deze zin, een ontmaskering van de procedures die de integriteit van individuen en hun reputatie ondermijnen. De tweede les in deze zaak is dat wij op geen enkele wijze dergelijke behandeling moeten aanvaarden dat justitie, wanneer er beroep op justitie wordt gedaan, ons in staat stelt om onze rechten te herstellen en de feiten uit te klaren. Dit is wat er twee keer inNederland gebeurd is en ik hoop dat degenen die geconfronteerd worden met oneerlijke behandelingen of typische discriminatie hier een aanmoediging om hun rechten te verdedigen zullen vinden. In financiële termen bedragen de vergoedingen in beide zaken iets meer dan een kwart van het bedrag dat opgeëist werd en die met de vergoeding overeenkomt voor de arbeidsovereenkomst over de twee resterende jaren (de vergoeding verleend voor het geheel van de twee zaken is € 29 000, terwijl de eis ingediend volgens het contract € 103.000 bedroeg). Deze overwinning is voornamelijk een overwinning over de inhoud. Ik hoop dat de som van € 29.000 voldoende zal zijn om de advocaat- en procedurekosten te dekken die nog geregeld moeten worden (kosten van het afgelopen jaar). We wachten de eindafrekening om een einde te maken aan deze procedure. We hopen al onze kosten te kunnen dekken en als het gehele bedrag niet nodig is, zal het saldo onmiddellijk op de rekening van ‘Association Juste Cause’ overgeschreven worden om andere juridische procedures te ondersteunen (voor mensen die het nodig hebben).

Nogmaals hartelijk dank, Tariq

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici