For oprettelse af en global, ikke-voldelig modstandsbevægelse

0
2488

Il vous manque le plugin flash pour visionner l’animation.Palæstina

En opfordring

For oprettelse af en global, ikke-voldelig modstandsbevægelse

til at bekæmpe staten Israels voldelige, ekstremistiske politik

 

Atter engang understreger Gaza-krisen den rædsel – og den fastlåste situation – som palæstinenserne er vidne til. Man kan ikke bare ønske en ulykke ned over hovedet på begge parter; og man kan ikke håbe på en forhandlingsafgørelse, når der mangler en stærk og direkte udefrakommende indblanding og indgriben. At tage et falsk neutralt standpunkt, at påstå at man er magtesløse observatører, betyder at man lader tingene gå sin gang; det betyder, at man efter enhver massakre, efter enhver krise, konkluderer at ”fredsprocessen” ikke fører nogen vegne, og at situationen får lov til at udvikle sig dag efter dag.

 

Et betydeligt antal organisationer fra hele verden, især i Vesten, støtter den palæstinensiske sag. Men disse organisationer synes ikke at kunne blive enige om fælles visioner og strategier. I deres diskussioner forveksler de ofte årsagsanalyser med modstandsprincipper, eller også forveksler de mere effektive måder at finde støtte på med de løsninger, der er blevet fremsat. Under sådanne forhold er det svært at sammensætte en klar og gennemsigtig platform, hvorfra vi kan forholde os til sagen, deltage i flerdimensionelle handlinger og bygge en solid, forenet front.

 

Man må starte med at minimalt princip-program, som alle kan blive enige om:

 

1.                  Den israelsk-palæstinensiske konflikt er først og fremmest en politisk konflikt (selv om den indeholder religiøse dimensioner og forudsætter respekt for religionsfrihed for alle – jøder, kristne og muslimer – samt respekt for tankefrihed for alle, uafhængig af religiøs eller ikke-religiøs overbevisning).

2.                  Der er en part, der undertrykker (Israel) og en undertrykt part (den palæstinensiske befolkning).

3.                  Den palæstinensiske modstand er derfor, de facto, legitim.

4.                  Palæstinenserne har ret til deres egen stat, og retten til fuldstændig frihed indenfor statens grænser.

5.                  Palæstinensernes gensidige værdighed kræver den fulde lighed for loven og ligeværdig behandling, uanset typen af løsningsforslag.

6.                  Palæstinensere, der er blevet forvist fra deres hjemstavn, har en naturlig ret til at vende tilbage.

7.                  Vores engagement er baseret på en betingelsesløs og gensidig afstandstagen fra alle former for racisme, det være anti-jødisk, anti-arabisk, anti-kristen eller anti-muslimsk.

 

Ud fra disse syv principper kan man bygge lokale, regionale og nationale samlingsgrupper og platforme. Principperne kan afgøre prioriteringerne og målsætningerne for den lokale/globale modstandsbevægelse. De engelske og franske forbilleder for sådanne ”samlingsgrupper” eller ”koordinationsudvalg” (de findes også i visse områder indenfor de Forenede Stater og Europa) bør blive udvidet til omfatte alle lande på alle kontinenter, især når man tager i betragtning, at den tydelige, lokale Israel-Palæstine-konflikt også har en global indvirkning på den politiske og økonomiske hverdag i nutidens verden. Sådanne lokale, regionale, nationale og internationale koordinationsudvalg bør sætte sig følgende mål:

 

 

1.                  At udbrede konstant opdaterede og relevante informationer om Mellemøsten i form af websider, nyhedsbreve, foredrag og gå-hjem-møder, videoer, bøger osv; at udvikle og vedligeholde borgerens opmærksomhed på sagen, udover hvad der i øjeblikket lige bliver dækket af medierne.

2.                  At udvikle passende ikke-voldelige globale modstandsstrategier (boycotts og koordinering af konkrete handlinger: demonstrationer, opråb til politiske ledere osv.), strategier som allerede er udviklet af flere organisationer, men som mangler tilstrækkelig koordination og opbakning, undtagen i krisesituationer.

 

Den seneste udvikling af tingene i Gaza og Vestens og Østens regeringers holdning dertil gør det klart, at deres udbredte passivitet og hykleri forhindrer enhver løsning af konflikten. Det er som om staten Israel, med støtte af USA og flere europæiske regeringer, har skabt en atmosfære af international, intellektuel terrorisme: ingen vover at sige ét ord, at sige sandheden eller at tage afstand fra det uacceptable. Samtidigt er folk i verden blevet mindre naive; et stigende større antal borgere nægter at lade sig hjernevaske af medierne; de nægter at blive reduceret til magtesløse tilskuere. Det er sådanne mennesker, der skal mobiliseres.

 

Vores opgave i dag er tydeligt at bekendtgøre vores principper, at finde den mest effektive metode til modstand, og at koordinere vores handlinger. Nyeste regionale erfaringer har bevist, at man kan generalisere processen. Vi opfordrer organisationer med årelang erfaring, såvel som helt nye organisationer, og enkeltpersoner til at forstå nødvendigheden af denne globale bevægelse og at være med til at bygge den op gennem etablering af bredt baserede og mere effektive lokale afdelinger og regionale og landsdækkende koordineringsudvalg. Vi bør afvise både splittelse og politisk manipulation: i stedet for bør vi etablere en platform af fælles principper for at belyse vores fælles engagement; vi bør udføre handlinger, der udtrykker vores globale modstandsvilje.

 

Fordi vi ikke bare kan lade stå til mens palæstinenserne bliver ydmyget og deres rettigheder trampet ned og de selv ender som ofre for mishandlinger, starter vi den Ikke-voldelige, Globale Modstandsbevægelse. Vi opfordrer personer i offentligheden (intellektuelle, kunstnere osv) til at blive medlemmer af Bevægelsen; vi retter en opfordring til aktivister og almindelige borgere over hele verden, og en opfordring til organisationer, der er dedikeret til individets rettigheder og værdighed; vi kalder på alle dem, der nægter at tolerere Østens og Vestens regeringers tavse medskyld til nedslagtningen af civile palæstinensere, eller til interneringen af dem i nye Bantustans; for det er dét de Besatte Områder er blevet under Israels koloniserings-  og apartheidpolitik.

 

Vores eneste håb om succes er en bredt baseret international mobilisering.

 

Underskriv denne opfordring, gør den kendt, vær opdateret og hjælp folk omkring dig med at blive opdateret. Tilslut dig eksisterende organisationer, fællesskaber og platforme eller hjælp med at etablere nye i dit område. Sørg for at der kommer endnu flere informerende aktiviteter samt civil og politisk modstand verden rundt.

 

First Signatories :

Karen Amstrong (UK), Moazzam Beg (UK), Tariq Ramadan (UK), Michael Hudson (USA), Tariq Modood (UK), Michael Warschawski (JERUSALEM), Jean-Claude Meyer (France), Francois Houtart (Belgique), Ibrahim Kalin (Turquie/USA), Fareed Elshayyal (UK), Syed Faiyazuddin Ahmad (UK), Jeremy Henzell-Thomas (UK), Wilfried Mourad Hoffman (Germany), Roger Abdul Wahhab Boase (UK), Elfatih A.A/Salam, International Islamic University Malaysia (Malaysia), Ahmad Abuljobain (UK), Iftikhar H. Malik (UK), Sergio Yahni (Jerusalem), Lea Tsemel (Jerusalem), Nassar Ibrahim (Beit Sahour), Ahmad Jaradat (Hebron), Harfiyah Haleem (UK), Françoise Duthu (France), Umar Chapra (Pakistan/Saudi Arabia), Michel Collon (Belgique), Dr. Munawar A. Anees (Pakistan), Tahir Abbas (UK), Rafik Beekun (USA), Louay Safi (USA) , Sheila Musaji (USA), Bob Crane (USA), Jafar Siddiqui (USA), Muqtedar Khan ( USA), Charles Butterworth (US), Jocelyne Cesari (USA- France), Istishhad Mousa (Canada), Yahya Birt (UK), M Nasir (canada),Dr.Mario Liguori Presidente I.T.I. Istituto Tributario Italiano Centro Studi di diritto e tecnica tributaria (Italia), Tarik Ramdani (France), Remi maliz (France), Nadia BITTAME (France), Jeanne-Marie El Mejjad Marrakech (Maroc), Sadeekah Saban – CT (South Africa), Homera Ansari (India), Zineb RABI ANDALOUSSI (France), Shaheryar Akbar (Pakistan-USA), Gemma Slack (USA), Amjad Saleem (Sri Lanka), David Burrell (USA), Dr Serena Hussain, Loubna Youssef, PhD. Cairo University (Egypt), Claude Calame (France), André Tosel (France)
 

ORGANIZATIONS  :


European Muslim Network, Présence Musulmane Montréal, Présence Musulmane Toronto, American Muslims of Puget Sound (USA), Collectif des Musulmans de France, Centre Culturel Tawhid (France), Trait d’Union (France), Al Houda (France), AJCREV (Alliance de la jeunesse contre le racisme l’exclusion et la violence) (France),Collectif des Féministes pour l’Egalité (France), Mouvement des Indigènes de la République (France)

 

This is a serious campaign, we need your name, surname and country (please no pseudonym).

Thank you for respecting these conditions when you will sign the form below.

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici