Voor een geweldloze wereldwijde verzetsbeweging Tegen het gewelddadige, extremistische beleid van de staat Israël

5
4120

Il vous manque le plugin flash pour visionner l’animation.

Palestina – Een appel

Voor een geweldloze wereldwijde verzetsbeweging
Tegen het gewelddadige, extremistische beleid van de staat Israël


De crisis in Gaza op dit moment onderstreept eens te meer de vreselijke situatie – en de impasse – waarmee de Palestijnen zich geconfronteerd zien. We kunnen niet eenvoudigweg ‘een plaag op beide huizen’ wensen; niet eenvoudigweg hopen op een bestand door onderhandeling zonder directe, krachtige betrokkenheid en interventie van buitenaf. Om een houding van valse neutraliteit aan te nemen, te doen alsof men machteloze toeschouwer is, betekent de gebeurtenissen op hun beloop te laten; het betekent, te concluderen, na ieder bloedbad, na iedere crisis, dat het ‘vredesproces’ nergens toe heeft geleid, dat de situatie met de dag wanhopiger wordt. Een aanzienlijk aantal organisaties over de wereld, en met name in het Westen, steunt de Palestijnse zaak. Maar deze organisaties schijnen niet in staat om het eens te worden over een gemeenschappelijke visie en strategie. In hun discussies verwarren ze vaak analyse van de oorzaken met de principes van verzet, of met de effectiefste methoden om steun te zoeken en de oplossingen naar voren te brengen. In zulke omstandigheden is het moeilijk om een duidelijk en samenhangend platform te vormen van waaruit we de problemen aan de orde kunnen stellen, kunnen deelnemen aan multi-dimensionele acties en een stevig, eensgezind front kunnen bouwen. We moeten beginnen met een minimum programma aan principes waar we het allemaal eens over kunnen zijn:

1.    Het Israël-Palestina conflict is vooral een politiek conflict (hoewel het een religieuze dimensie heeft die de verplichting in zich draagt om godsdienstvrijheid voor een ieder te respecteren – joden, christenen en moslims – en gewetensvrijheid voor een ieder, ongeacht religieuze of niet-religieuze overtuiging).
2.    Er is een onderdrukker (de staat Israël) en een onderdrukte bevolking (het Palestijnse volk).
3.    Het Palestijnse verzet is, de facto, legitiem.
4.    De Palestijnen hebben recht op hun eigen staat, en op volledige vrijheid daarbinnen.
5.    De gelijke waardigheid van de Palestijnen vereist volledige gelijkheid in rechten en behandeling, wat de voorgestelde oplossing ook is.
6.    Palestijnen die verdreven zijn van hun land hebben een natuurlijk recht op terugkeer.
7.    Onze betrokkenheid is gebaseerd op een onvoorwaardelijke en gelijke verwerping van racisme van iedere soort, of het nu anti-joods, anti-Arabisch, anti-christelijk of anti-islamitisch is.


Gebaseerd op deze zeven principes kunnen we lokale, regionale en nationale collectieven en platformen opbouwen. Deze kunnen vervolgens de prioriteiten en doelen van de lokale/wereldwijde verzetsbeweging bepalen. De voorbeelden van ‘collectieven’ of ‘coördinerende commissies’ in Engeland en Frankrijk en in sommige gebieden (de Verenigde Staten, Europa) moeten nu uitgebreid worden naar alle landen op alle continenten, vooral wanneer we in ogenschouw nemen dat het ogenschijnlijk lokale Israël-Palestina conflict een wereldwijde uitwerking op de politieke en economische realiteit van de wereld van vandaag heeft. Deze lokale, regionale, nationale en internationale coördinerende commissies zouden de volgende doelen moeten nastreven:

1.    Het verspreiden van continu geactualiseerde en relevante informatie over het Midden-Oosten, in de vorm van websites, nieuwsbrieven, lezingen en fora, video’s, boeken, etc.; het ontwikkelen en onderhouden van een publiek bewustzijn van de problemen, dat hoger en verder reikt dan de momenten van crisis en media-aandacht.
2.    Het bepalen van gepaste geweldloze, legale en wereldwijde verzetsstrategieën (boycots en coördinatie van concrete actie: demonstraties, oproepen aan politieke leiders, etc.) die reeds door sommige organisaties zijn ontwikkeld maar die toereikende coördinatie en samenwerking ontberen, behalve in tijden van acute crisis.
3.    Het steunen en mobiliseren van economische solidariteitsbewegingen voor ontwikkelings- en wederopbouwprojecten (infrastructuur, scholen, etc.)


De recentste gebeurtenissen in Gaza en de houding van regeringen in Oost en West maken duidelijk dat hun wijdverbreide passiviteit en hypocrisie iedere oplossing voor het conflict zullen uitsluiten. Het is alsof de staat Israël, met de steun van de Verenigde Staten en verscheidene Europese regeringen, een atmosfeer van internationale intellectuele terreur heeft gecreëerd: niemand waagt het ook maar een woord te uiten, de waarheid te zeggen, of het onacceptabele aan de kaak te stellen. Tegelijkertijd zijn de mensen in de wereld veel minder naïef; groeiende aantallen burgers weigeren om te worden gehersenspoeld door de media, om te worden teruggebracht tot machteloze toeschouwers. Dit zijn de mensen die moeten worden gemobiliseerd. Onze taak nu is om duidelijk onze principes te formuleren, de effectiefste methoden voor verzet te bepalen en onze acties af te stemmen. Recente ervaringen op nationaal niveau bewijzen dat dit proces gegeneraliseerd kan worden. We roepen zowel de organisaties met jaren ervaring als nieuwe structuren en individuen op om de noodzaak van het realiseren van deze wereldwijde beweging te zien, en deze op te bouwen door effectievere lokale afdelingen met een bredere basis en regionale en nationale coördinerende commissies op te richten. We moeten zowel verdeeldheid als politieke manipulatie verwerpen: we moeten, daarentegen, een platform van gedeelde principes oprichten om licht te werpen op onze gedeelde betrokkenheid; we moeten actie ondernemen die de vastberadenheid van onze wereldwijde verzet uitdrukt. Omdat we niet kunnen toekijken en niets doen terwijl de Palestijnen worden vernederd, terwijl hun rechten worden vertrapt, terwijl ze slachtoffer worden van wreedheden, lanceren we de Geweldloze Wereldwijde Verzetsbeweging. We roepen publieke persoonlijkheden (intellectuelen, kunstenaars, etc.) om zich bij de Beweging aan te sluiten; we doen een beroep op activisten en gewone burgers over de hele wereld, op organisaties gewijd aan de verdediging van individuele rechten en waardigheid; we roepen al diegenen bijeen die weigeren om de stille medeplichtigheid van regeringen in Oost en West te tolereren, terwijl in Palestina burgers worden gedood, of verbannen naar de nieuwe Bantustans die de Bezette Gebieden zijn geworden onder Israël’s beleid van kolonisatie en apartheid.

Onze enige hoop op succes is een wijdverbreide internationale mobilisatie.

Teken dit Appel, maak het bekend, blijf op de hoogte en houd mensen om je heen op de hoogte en bewust. Word lid van de al bestaande organisaties, collectieven en platformen of help bij het realiseren van nieuwe, waar je je ook bevindt. Vermenigvuldig informatie, activiteiten en maatschappelijk en politiek verzet over de hele wereld.

Eerste ondertekenaars:
Karen Amstrong (UK), Moazzam Beg (UK), Tariq Ramadan (UK), Michael Hudson (USA), Tariq Modood (UK), Michael Warschawski (Jerusalem), Jean-Claude Meyer (France), Francois Houtart (Belgique), Ibrahim Kalin (Turquie/USA), Ziauddin Sardar (UK), Fareed Elshayyal (UK), Syed Faiyazuddin Ahmad (UK), Jeremy Henzell-Thomas (UK), Wilfried Mourad Hoffman (Germany), Roger Abdul Wahhab Boase (UK), Elfatih A.A/Salam, International Islamic University Malaysia (Malaysia), Ahmad Abuljobain (UK), Iftikhar H. Malik (UK), Sergio Yahni (Jerusalem), Lea Tsemel (Jerusalem), Nassar Ibrahim (Beit Sahour), Ahmad Jaradat (Hebron), Harfiyah Haleem (UK), Françoise Duthu (France), Umar Chapra (Pakistan/Saudi Arabia), Michel Collon (Belgique), Dr. Munawar A. Anees (Pakistan), Tahir Abbas (UK), Rafik Beekun (USA), Louay Safi (USA) , Sheila Musaji (USA), Bob Crane (USA), Jafar Siddiqui (USA), Muqtedar Khan ( USA), Charles Butterworth (US), Jocelyne Cesari (USA- France), Istishhad Mousa (Canada), Yahya Birt (UK), Muneeb Nasir (Canada), Dr.Mario Liguori Presidente I.T.I. Istituto Tributario Italiano Centro Studi di diritto e tecnica tributaria (Italia), Tarik Ramdani (France), Remi maliz (France), Nadia Bittame (France), Jeanne-Marie El Mejjad Marrakech (Maroc), Sadeekah Saban – CT (South Africa), Homera Ansari (India), Zineb Rabi Andaloussi (France), Shaheryar Akbar (Pakistan-USA), Gemma Slack (USA), Amjad Saleem (Sri Lanka), David Burrell (USA), Dr Serena Hussain, Loubna Youssef, PhD. Cairo University (Egypt), Claude Calame (France), André Tosel (France),

Organisaties:
European Muslim Network, Présence Musulmane Montréal, Présence Musulmane Toronto, American Muslims of Puget Sound (USA), Collectif des Musulmans de France, Centre Culturel Tawhid (France), Trait d’Union (France), Al Houda (France), AJCREV (Alliance de la jeunesse contre le racisme l’exclusion et la violence)(France), Collectif Féministe pour l’Egalité (France), Mouvement des Indigènes de la République (France)


 
This is a serious campaign, we need your name, surname and country (please no pseudonym).
Thank you for respecting these conditions when you will sign the form below.

5 Commentaires

    • dit is het beste kant van moslims ,vreedzame oplossingen zoeken .met vrede kunnen ze niet tegen ons op

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici